MAAMKIO KATIKA MAZUNGUMZO (GREETINGS IN CONVERSATIONS)

)

MAZUNGUMZO

 1. Mazungumzo ya kwanza  —  Maamkio baina ya Watu Wawili:  Habari gani?

Mwalimu:                    Hujambo, bwana.

Mwanafunzi:      Sijambo, mwalimu.

Mwalimu            Habari gani?

Mwanafunzi       Habari ni nzuri. (au nzuri tu)

 

 1. Mazungumzo ya pili – Habari za asubuhi?

Mwalimu:           Hujambo bibi.   

Mwanafunzi:      Sijambo, mwalimu

Mwalimu:           Habari za asubuhi?

Mwanafunzi:      Habari za asubuhi ni nzuri sana! (au nzuri)

 

 1. Mazungumzo ya tatu – habari za mchana?

Mwanafunzi wa kwanza:              Hujambo, bwana/bibi/ndugu.

Mwanafunzi wa pili:                      Sijambo, bwana/bibi/ndugu.

Mwanafunzi wa kwanza:              Habari za mchana?

Mwanafunzi wa pili:                      Nzuri sana, na wewe je?

Mwanafunzi wa kwanza:              Salama tu.

MAZOEZI

 1. Zoezi Ia kwanza

Mwalimu:                              Wanafunzi:

Sema, hujambo.                       Hujambo.

Sema, hujambo bwana.            Hujambo, bwana

Sema, sijambo.                        Sijambo.

Sema, sijambo bibi.                  Sijambo bibi.

Sema, hujambo ndugu.           Hujambo ndugu.

Sema, salama tu.                     Salama tu.

   2. Zoezi la pili

Mwalimu: Wewe sema, hujambo na wewe itika, sijambo.

Mwanafunzi wa kwanza:              Hujambo

Mwanafunzi wa pili:                      Sijambo.

    3.  Zoezi la tatu

Mwalimu:Wewe sema, habari gani na wewe itika, nzuri.

Mwanafunzi wa kwanza:              Habari gani?

Mwanafunzi wa pili:                      Nzuri.

 1. Zoezi la nne

Mwalimu:           Juma, mwamkie, Adija.

Juma:                             Hujambo, Adija.

Adija:                            Sijambo Juma.

Juma:                             Habari gani?

Adija:                            Habari yangu ni nzuri.

MAZUNGUMZO YA PILI:   Mama, Juma na Ali.

Ali:             Hodi, hodi, hodi

Juma:         Nani anabisha?

Mama:       Fungua mlango, Juma!

Juma:         Ni Ali, mama.

Mama:       Ni wewe Ali, karibu nyumbani.

Ali:             Asante mama.

Juma:         Unatoka wapi, Ali?

Ali:             Ninatoka shule, mama.

Mama:       Unajifunza nini katika shule?

Ali:             Ninajifunza Kiswahili.

Mama:       Mwalimu gani anafundisha Kiswahili?

Ali:             Bw. Temu anafundisha Kiswahili.

Juma:         Bw. Temu ni Mgekoyo au Mmaasai?

Ali:             Bw. Temu ni Mchagga.

Juma:         Je, unataka kucheza sasa?

Mama:       Ngoja, Juma.  Unapenda chai kwanza, sivyo Ali?

Ali:             Ndiyo mama.  Lakini ninataka kahawa si chai.

Mama:       Juma, kunywa kahawa na mgeni kabla ya kucheza.

MASWALI

 1.      Nani anabisha mlango?
 2.      Je, mgeni anatoka wapi?
 3.      Nani anafungua mlango?
 4.      Nani anafundisha Kiswahili?
 5.      Je, mwalimu ni Mswahili, sivyo?
 6.      Mgeni anapenda kahawa au chai?

 MAZOEZI:  

                                     MABADILISHO

 1.      Mimi ninatoka shule.            (wewe, Aisha, Juma)
 2.      Wewe unataka chai.              (mimi, yeye, Hamisi)
 3.      Ali anapenda kahawa.                   (mimi, wewe, Juma)
 4.      Baba anafundisha Kiswahili         (Bw. Brown, Bi. Kilonzo, Bi. Muiruri)
 5.      Mama anaingia nyumbani.(mimi, dada, kaka)

                                            

                                      MAKAMILISHO   Andika kila jibu katika kauli nzima.

 1.      Mgeni anataka nini?                                a.) chai________________________

b.) kahawa_____________________

c.) maji________________________

     2.  Nani anafundisha Kiswahili?                          a.) mimi_______________________

                                                                             b.) mwalimu___________________

                                                                             c.) Bi. Muiruri__________________

     3.  Wewe unatoka wapi?                              a.) Dar es Salaam________________

                                                                             b.) Nairobi______________________

                                                                             c.) Kampala_____________________

     4.  Nani anapenda kucheza?                        a.) yeye,_________________________

                                                                                   b.) wewe,________________________

                                                                                    c.) Bw. Ssensalo__________________

 

    5.  Nani anataka chai kwanza?                    a.) Juma________________________

                                                                             b.) Ali__________________________

                                                                             c.) mama________________________

    6. Kamau anacheza pamoja na mgeni?                 a.)Fatuma_______________________

                                                                             b.) Petra_________________________

                                                                             c.) Otieno________________________

    7. Mtoto anajifunza Kiswahili?                     a.) Kiingereza_____________________

                                                                             b.) Kichina________________________

                                                                             c.) Kigujurati______________________

    8. Patal anacheza?                                          a.) –keti___________________________

                                                                             b.) –simama________________________

                                                                             c.) –soma__________________________         

Tafsiri kwa Kiswahili

 1.      This child is playing.
 2.      That child is crying.
 3.      Mother is cooking.
 4.      Father is drinking orange juice.
 5.      Sister is sleeping.
 6.      Who is playing?
 7.      Why is the child crying?
 8.      Is Maria crying too?

Tafsiri kwa Kiingereza

 1.      Mgeni anabisha mlango?
 2.      Je, anataka nini?
 3.      Wewe unataka pombe pia?
 4.      Baba anafundisha Kiswahili, sivyo?
 5.      Juma anakunya kahawa au chai?
 6.      Na mama je?

Jaza maneno ili kumaliza kila kauli.

Mimi ______taka maziwa.  Wewe _______taka maziwa pia?  Juma ______wapi?

Yeye________lima au __________cheza ngoma?  Baba __________fanya nini?

Kwa nini mtoto _________lia?  Yeye _________taka maziwa pia?   Hapana, hapana, hapana!  Yeye __________penda chai sana si maziwa.

 

Sasa wewe _______jifunza Kiswahili au Kiingereza?  Na mimi _________soma tu!

Yule mtoto mzima _________lia kwa sababu _______taka chakula.   Mimi ________taka chai tu.   Na wewe je, _________taka nini?

 

                             MSAMIATI  (VOCABULARY)

 1. Mwalimu=          Teacher                      Walimu=                   Teachers
 2. Mwanafunzi=     Student                      Wanafunzi=              Students
 3. Ni=                       Is; am; are
 4. Nzuri=                 Good
 5. Asubuhi=            Morning
 6. Sana=                  Very
 7. Bwana=               Sir; mister
 8. Bibi=                    Mrs.
 9. Ndugu=               Blood relative
 10. Mchana=              Daytime
 11. Na=                      And; with
 12. Na wewe je?        And what about you?
 13. Wewe=                You
 14. Salama=               Fine; well
 15. Sema=                  Say
 16. Itika=                    Respond
 17. Mwamkie=          Greet him or her
 18. Hodi, hodi, hodi=          Verbal knocking on door to announce arrival
 19. Nani?=                 Who?
 20. Anabisha=           He or she is knocking
 21. Fungua=              Open
 22. Mlango=              Door
 23. Karibu=               Welcome
 24. Nyumbani=        To; in; at home
 25. Asante“               Thank you
 26. Unatoka=             You are from
 27. Wapi?                   Where?
 28. Ninatoka=           I am from
 29. Shule=                  School
 30. Unajifunza=        You are learning
 31. Nini?                    What?
 32. Katika                  At; in;
 33. Ninajifunza=       I am learning
 34. Anajifunza=        He or she is learning
 35. Anafundisha=     He or she is teaching
 36. Mgekoyo; Mmaasai; Mchagga= Tribal names in singular.   Wagikoyo; Wamaasai; Wachagga are the plural forms.                             
 37. Unataka=             You want or do you want
 38. Kucheza=                        To play
 39. Sasa=                    Now
 40. Ngoja=                 Wait
 41. Unapenda=         You like
 42. Chai=                   Tea
 43. Sivyo?=                isn’t that so?
 44. Ndiyo=                Yes
 45. Lakini=                But
 46. Ninataka=           I want
 47. Kahawa=             Coffee
 48. Si=                                    negative of “ni” = not
 49. Kunywa=                        Drink
 50. Kabla ya              Before
 51. Kucheza=                        To play or playing (in this context)  #38 = to play
 52. Mgeni=                Guest, visitor
 53. –keti=                   sit or sitting
 54. -simama=                        stand or standing
 55. –soma=                read or reading
 56. –lia=                     cry or crying
 57. -pika=                  cook or cooking
 58. –lala=                   sleep or sleeping
 59. Pia=                      Too or also
 60. Maziwa=             Milk
 61. –lima=                  Farm or cultivate; farming or cultivating
 62. –cheza ngoma=  Dance or dancing
 63. –fanya=                Do or doing
 64. Mtoto=                 Child              Watoto= children
 65. Kwa nini?            Why?
 66. Yeye=                   Him or her
 67. Hapana=              No
 68. –penda=              like or love; liking or loving
 69. Mimi=                  I; me
 70. Yule=                   That (one)
 71. Mtoto mzima=    healthy child
 72. Kwa sababu=      Because
 73. Chakula=             Food

Beginning with item #53, are verbs of action identified by a slash “-“.   Prior to that, were verbs in command form.  The slash emphasizes that a pronoun prefix and a tense marker must preceed the verb.  Mfano: (Example)   Ninacheza=  Ni-= “I”  -na- = present tense

–cheza=  play or am playing.   If a sentence were to begin with  “cheza”  it would express the command to “play”.  In that case the verb would stand alone, and would not have the slash at the beginning.

 Example:  (Mfano): Juma, kunywa kahawa na mgeni kabla ya kucheza

Juma, drink coffee with the guest before playing.

 Kucheza=  to play or playing.  The “ku-“ is a gerund that transforms the verb into a noun or translates to “to” as in “ to play”

 

PRONOUN PREFIXES    (for living beings)

 

Ni-                        I

U-              You

A-                He or she

Tu=           We

Wa-           They

M-             You (plural)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s